Hortgruppen

Michaela Embacher – Hort 1:
Die flinken Hasen
(Hortbereich)

Karin Aichinger – Hort 2:
Die mutigen Löwen
(Hortbereich)

Benjamin Schubert – Hort 3:
Die starken Bären
(Klassenraum MSK)

 

 

 

 

Andrea Schmid – Hort 4:
Die sanftmütigen Panther
(Klassenraum 1.a)

Sophie Zeller – Hort 5:
Die lustigen Pinguine
(Klassenraum 2.b)

Marlene Wagner – Hort 6:
Die mutigen Elefanten
(Klassenraum 2.a)